Chinees is een wereldtaal die door 1.3 miljard Chinezen wordt gesproken. Daarnaast ook door miljoenen chinezen in het buitenland.

Nu China een belangrijk handels- en industrieland wordt, wordt communicatie met China steeds belangrijker.

Omdat de taal een van de belangrijkste cultuurelementen is willen vele Chinezen in het buitenland dat hun kinderen Chinees leren.
Maar ook bij Nederlanders is de belangstelling stijgende.